Hur hanterar vi att oron för att utsättas för brott ökar medan utsattheten är betydligt lägre?

Arrangör: Polismyndigheten

Dag: 3/7 2019, 11:15–12:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Rättsväsende/brott

Språk: Svenska

Plats: Hamnplan, H204

Platsbeskrivning:

Att belysa problematiken med att människor upplever en starkt ökad otrygghet samtidigt som utsattheten för brott är lägre än på många år. Hur kan vi hjälpas åt att bidra till ett säkert samhälle, där medborgarnas trygghet står i rimlig proportion till risken för att utsättas för brott?
Medverkande: Håkan Jarborg Eriksson, Chef för Utvecklingscentrum Syd, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
Krister Sandqvist, Chef för Utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
Greta Berg, Expert inom brottsförebyggande frågor, SKL

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/polisens-seminarier-i-almedalen/

Förtäring: Nej

http://www.polisen.se

Jonas Beltrame-Linné

Pressekreterare

Polismyndigheten

polisen.almedalen@polisen.se