Hur tacklas effekt- och kapacitetsbristutmaningen när allt fler funktioner kräver el 24/7?

Arrangör: Dagens industri, Rejlers

Dag: 3/7 2019, 10:00–11:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Infrastruktur/kommunikationer

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen 4.3

Platsbeskrivning: Dagens industri - Energidagen

Hur förbereder vi oss för etableringar av laddinfrastruktur, datacenter och utökad elektrifiering av hela samhällsapparaten? Vad krävs för ett fungerande elnät i termer av förbrukarflexibilitet, energilager och elkvalitet och hur gör vi för att träffsäkert förutsäga flaskhalsar?
Medverkande: Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Jenny Edfast, affärschef Energy, Rejlers
Anders Berger, Public Affairs Director, Volvo Group
Anne Graf, vd, Hydro66
Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://energidagen.di.se

Kristian Sylwan

Dagens industri

kristian.sylwan@di.se