Nyttan med energilagring på lokal nivå i elnätet

Arrangör: Dagens industri, Pumped Hydro Storage

Dag: 3/7 2019, 08:00–09:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen 4.3

Platsbeskrivning: Dagens industri - Energidagen

Efterfrågan på el växer samtidigt som väderberoende kraftkällor blir viktigare. Problemet är att de inte alltid ger jämn energiförsörjning och matchar efterfrågan. Därför behövs det fler möjligheter att kunna lagra energin till när den efterfrågas. Vilka sätt att lagra blir att räkna med framöver?
Medverkande: Jan Lundberg, ordförande, Pumped Hydro Storage
Christopher Engman, f.d. CMO, Climeon
Berndt Schalin, Smart Energy Åland
Otto Werneskog, vd, Pumped Hydro Storage
Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://energidagen.di.se

Kristian Sylwan

Dagens industri

kristian.sylwan@di.se