Kortare väntetider i cancervården – hur når vi målen för standardiserade vårdförlopp?

Arrangör: Regionala cancercentrum i samverkan

Dag: 3/7 2019, 08:45–10:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Visby lasarett, S:t Göransgatan 5

Platsbeskrivning: Aulan

År 2020 ska minst 70 procent av de som insjuknar i cancer ha utretts enligt standardiserat vårdförlopp. Och minst 80 procent ska ha fått starta behandling inom maxtiden för respektive SVF. 70-procentsmålet når vi redan. Väntetiderna har kortats men vi har en bit kvar. Frågan är hur vi kommer vidare?
Medverkande: Helena Brändström, Nationell SVF-samordnare, RCC i samverkan
Anna-Lena Sunesson, Verksamhetschef, RCC Norr
Jesper Swärd, Överläkare, Urologsektionen, NU-sjukvården i Uddevalla
Anders Henriksson, Regionråd, Region Kalmar
Björn Eriksson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
Yann Fränckel, Patientrepresentant
Peter Asplund, Verksamhetschef onkologi, Uppsala Akademiska sjukhus
Gunilla Gunnarsson, Moderator, RCC i samverkan

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.cancercentrum.se

Förtäring: Nej

http://www.cancercentrum.se

Bo Alm

Regionala cancercentrum / SKL

0703197655

bo.alm@skl.se