Vindkraft i havet – förnybar el som kan bidra till andra miljölösningar

Arrangör: WWF, Blått Centrum Gotland, Uppsala universitet, Östersjödagarna

Dag: 3/7 2019, 15:45–16:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Platsbeskrivning: E22

Östersjön kommer att starkt påverkas av klimatförändringarna. I det omfattande arbetet i Europa för att begränsa koldioxidutsläppen är vindkraft på land och till havs den mest snabbt växande energikällan. Kan havsvindkraften vara räddningen? Eller en miljöriskfaktor?
Medverkande: Stefan Ivanell, professor, Uppsala universitet
Ulrik Strindbaek, VP, Örsted
Anders Alm, expert, WWF
Östen Ekengren, executive VP, IVL Svenska Miljöinstitutet
Kaj Sandart, moderator, Hallvarsson och Halvarsson

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://media.medfarm.uu.se/play/live/ostersjodagarna

Förtäring: Ja

http://www.uu.se/ostersjodagarna

Petra Lindberg

Kommunikatör

Uppsala Universitet Campus Gotland