Samskapande av välfärd - förutsättningar, mekanismer och resultat

Arrangör: Bräcke diakoni

Dag: 3/7 2019, 10:00–12:00

Typ: Workshop

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: Sal B 22

Samskapande av vård och omsorg är ett högaktuellt ämne. Det har visat sig leda till ökad effektivitet, delaktighet och en mer personcentrerad vård och omsorg. Så varför används det inte i större utsträckning? Vad krävs för att göra verkstad av de goda idéerna och fina orden om samskapande välfärd?
Medverkande: Sofia Kjellström, Jönköpings University
Magnus Karlsson, Linnéuniversitetet
Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Charlotte Forsberg, Bräcke diakoni, Jönköping University
Sofia Nilsson, Ledam. socialutskottet, (C)
Lina Nordquist, Vårdpol. talesperson, (L)
Acko Ankarberg Johansson, Ordf. socialutskottet, Sjukvårdspol. talesperson, (KD)
Karin Rågsjö, Hälsopol. talesperson, (V)
Kristina Nilsson, V. ordf. socialutskottet, Socialpol. talesperson, (S)
Sara Riggare, Karolinska institutet
Eskil Degsell, ledam., Hjärntumörföreningen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.brackediakoni.se

Sara Nordenfelt

Bräcke diakoni