Vill folket försvara sig i gråzon?

Arrangör: Folk och Försvar, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt

Dag: 3/7 2019, 14:15–15:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Sigrid, fartyg

Platsbeskrivning:

I säkerhetspolitiken har linjerna mellan fred och konflikt alltmer suddats ut och i och med totalförsvarsplaneringen har sådan gråzonsproblematik blivit aktuell i svenskt försvar. Vilka effekter har gråzonsproblematiken på planeringen av civilt försvar? Hur påverkas försvarsviljan i ett gråzonsläge?
Medverkande: Dan Eliasson, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Patrik Oksanen, Politisk redaktör, Hudiksvalls Tidning
Josefine Owetz, Chefredaktör, Officerstidningen
Karin Mossberg Sonnek, Enhetschef, enheten för Samhällets säkerhet, FOI

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://folkochforsvar.se/event/forsvar-i-grazon-almedalen/

Förtäring: Nej

https://folkochforsvar.se/event/forsvar-i-grazon-almedalen/

Folk och Försvar

Folk och Försvar