Så skapar Sverige säkerhet i samarbete

Arrangör: FOI, Totalförsvarets forskninginstitut, Försvarsmakten

Dag: 2/7 2019, 09:00–09:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Ämnesområde 2: Internationella frågor

Språk: Svenska

Plats: Donnersgatan 6

Platsbeskrivning: Sverige i Världen

Sverige skapar säkerhet med internationella samarbeten. Men hur fungerar de olika samarbetena, hur långt kan man gå, och hur har resonemangen kring internationella samarbeten förts i försvarsberedningen inför kommande försvarsbeslut?
Medverkande: Tommy Åkesson, Huvudsekreterare, Försvarsberedningen
Eva Hagström Frisell, Forskningsledare, FOI
Hanna Gunnarsson, V, ledamot Försvarsutskottet, Riksdagen
Hans Wallmark, M, ledamot Försvarsberedningen och v ordf Utrikesutskottet, Riksdagen
Allan Widman, L, ledamot Försvarsutskottet, Riksdagen
Annika Nordgren Christensen, Moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.sverigeivarlden.se

Förtäring: Nej

Maria Hugosson Bygge

FOI