Kris! Vad gör vi?

Arrangör: SOS Alarm, Räddningstjänsten Gotland, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor RAS, Storstockholms brandförsvar

Dag: 2/7 2019, 10:00–11:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Skeppsbron, H95

Platsbeskrivning: Blåljustältet

En allvarlig samhällskris inträffar. Hur samordnar vi insatser från myndigheter, organisationer, företag och frivilliga? Hur arbetar vi med krisberedskap varje dag, lokalt och nationellt? Hur vi hanterar den civila beredskapen under kriser?
Medverkande: Lars Wilderäng, författare
Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Gotland
Christina Andersson, riskkommunikatör, MSB
Torbjörn Nilsson, polisområdeschef Gotland, Polismyndigheten
Anders Fredriksson, chef produktionsstyrning, SOS Alarm
Thomas Johansson, moderator, SOS Alarm

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.storstockholm.brand.se

Förtäring: Nej

http://www.storstockholm.brand.se

http://www.sosalarm.se

Veronica Sandström

Storstockholms Brandförsvar

Anders Klarström

SOS Alarm