Bygg rätt från början – vilka krav bör ställas på säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsutveckling?

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

Dag: 2/7 2019, 11:00–11:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Rättsväsende/brott

Ämnesområde 2: Byggande

Språk: Svenska

Plats: Cramérgatan, H334

Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong

Det planeras och byggs för fullt. Få utgår dock från praktisk erfarenhet och evidensbaserad forskning för att säkerställa en stadsutveckling som inkluderar ett brottsförebyggande och ett trygghetsskapande perspektiv. Samhällsbyggnaden måste jobba mer strukturerat med konkreta verktyg och modeller.
Medverkande: Kristina Alvendal, Stadsbyggnadsexpert, Stadsutvecklarna i Värtahamnen
Linda Santesson, Avdelningschef, Link arkitektur
Charlotte Olsson, Exploateringsingenjör, Helsingborgs Stad
Cornelis Uittenbogaard, Fil. dr., Stiftelsen Tryggare Sverige
Magnus Lindgren, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/TryggareSverige

Förtäring: Nej

http://www.tryggaresverige.org

http://www.botryggt.se

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare

Stiftelsen Tryggare Sverige

cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige

info@tryggaresverige.org