Hur få bukt med de utländska stöldligornas framfart?

Arrangör: TULL-KUST

Dag: 2/7 2019, 14:00–14:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Rättsväsende/brott

Ämnesområde 2: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 19

Platsbeskrivning: TCO-landet

Polisen ges i dag ett stort ansvar för att lösa trygghetsutmaningarna i Sverige. Tullverket och Kustbevakningen är underutnyttjade kapaciteter i det brottsbekämpande arbetet. Det krävs ett helhetsperspektiv som saknas idag.
Medverkande: Johan Lindgren, Förbundsordförande, TULL-KUST
Anders Thornberg, Rikspolischef
Niklas Wykman, Skattepolitisk talesperson, (M)
Jörgen Hellman, Ordförande Skatteutskottet, (S)
Lena Nitz, Förbundsordförande, Polisförbundet
Therese Mattsson, Generaldirektör, Kustbevakningen
Charlotte Svensson, Generaltulldirektör, Tullverket
Ann-Christin Nykvist, Moderator
Johan Forssell, Rättspolitisk talesperson, (M)

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://www.tullkust.se/

https://gransfakta.com/

Johan Lindgren

Förbundsordförande

Tull-Kust

0706-454432

johan.lindgren@tullkust.se