Hur skiftar vi perspektiv avseende synen på bostäder - från handelsvara till en social rättighet?

Arrangör: White Arkitekter

Dag: 1/7 2019, 12:00–12:45

Typ: Samtal

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska and English

Plats: Strandgatan 16A

Platsbeskrivning: Arkitekturträdgården

Bostaden är central för människors välbefinnande och en förutsättning för att bekämpa arbetslöshet och segregation. Samtidigt har bostaden utvecklats till en handelsvara. Hur kan arkitekter bidra till ett förändrat synsätt på bostäder, och har vi de förutsättningar som behövs för denna utveckling?
Medverkande: Leilani Farha, FN:s rapportör i bostadsfrågor, FN
Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, språkrör, Miljöpartiet
Christer Larsson, Regeringens tidigare utredare för Gestaltad livsmiljö, samt stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Marie Thelander Dellhag, VD, MKB Fastighets AB, MKB Fastighets AB
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
Martin Sundberg, Kontorschef, White arkitekter
Fredrik Gertten, Dokumentärfilmare, journalist, WG Film

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://whitearkitekter.com

Alexandra Hagen

VD

White Arkitekter AB

0702999334

alexandra.hagen@white.se

Martin Sundberg

Kontorschef Malmö

White arkitekter AB

0766-394654

martin.sundberg@white.se