Finns det något att lära av brottsbekämpningen i New York?

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

Dag: 1/7 2019, 16:00–16:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Rättsväsende/brott

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Cramérgatan, H334

Platsbeskrivning: Tryggare Sveriges Paviljong

Under de senaste decennierna har den anmälda brottsligheten minskat kraftigt i New York. Vilka är framgångsfaktorerna? Handlar det om fler poliser, hårdare tag och nolltolerans, eller finns det andra förklaringar? Kan vi i Sverige lära oss något av brottsbekämpningen i New York?
Medverkande: Olle Wästberg, F.d. generalkonsul i New York
Per Eriksson, VD, City i Samverkan
Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
Marika Johansson, Moderator, Stiftelsen Tryggare Sverige

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/TryggareSverige

Förtäring: Nej

http://www.tryggaresverige.org

Magnus Lindgren

Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige

info@tryggaresverige.org