Så bygger vi en digifysisk vårdkedja – möt AI-boten som guidat 250 000 svenskar till rätt vård

Arrangör: Platform24 - ett systerbolag till vårdgivaren Doktor24

Dag: 2/7 2019, 16:30–17:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: E30

Är en tillgänglig och hållbar sjukvård möjlig? Hur kan digitala verktyg stötta nya arbetssätt, koppla samman processer och aktörer och samtidigt involvera patienten? Vad är en AI-vårdguide och hur kan den effektivisera för både vårdpersonal och patient? Och kan digital bemanning ersätta hyrläkare?
Medverkande: Jacob Stedman, Managing Director, Platform24
Marie Morell, Oppositionsråd, ordf SKLs sjukvårdsdelegation, Region Östergötland (m)
Jonas Ekström, överläkare och vårdIT-ansvarig, Region Västmanland
Per Löfvenberg, specialist allmänmedicin, Familjeläkarna Mitt
Rasmus Waller, moderator, CCO, Platform24
Jenny Christensson, Spetspatient

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.platform24.se

http://www.doktor24.se

Sara Dannborg

Kommunikationschef

Platform24

0739825842

sara.dannborg@platform24.se

Jacob Stedman

Managing Director

Platform24

070-684 65 00

jacob.stedman@platform24.se