Att växa upp med Gud – om barnvänlig och barnförbjuden religion

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Dag: 4/7 2022, 12:30–13:15

Typ: Samtal

Ämnesområde: Barn/ungdom

Ämnesområde 2: Religion

Språk: Svenska

Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan

Platsbeskrivning: Newman/Bildascenen

Många barn som växer upp i religiösa miljöer mår bra. Men en del far illa; ofta när miljön blir sluten, regelverket snävt och kontrollen hård. Barnkonventionen fastslår barns rätt till andlighet, men också deras rätt att själva välja religion eller ingen alls. Hur kan båda perspektiven värnas?
Medverkande: Anna Lindman, journalist, programledare
Carin Dernulf, generalsekreterare, Equmenia
Sarah Delshad, journalist, grundare Muslimska feminister
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola
Mattias Ingeson, regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga , Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: https://almedalsveckanplay.info/64821

Förtäring: Ja

https://www.bilda.nu

Magnus Sundell

programproducent

Studieförbundet Bilda

magnus.sundell@bilda.nu