Varför skjuter de? Om orättvisor och exkludering som grogrund för våld

Arrangör: Kristna Fredsrörelsen, Sveriges Kristna Råd, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

Dag: 4/7 2022, 12:00–12:45

Typ: Samtal

Ämnesområde: Barn/ungdom

Ämnesområde 2: Demokrati

Språk: Svenska

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Platsbeskrivning:

Stora grupper stängs idag ute från inflytande och samhällsutveckling, på grund av t ex etnisk diskriminering eller svårigheter för ungdomar att göra sina röster hörda och påverka sin egen och sitt lands framtid. Den här typen av orättvisor och exkludering ökar risken för våld och väpnad konflikt.
Medverkande: Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig, Helamalmö
Carolina Sinisalo, mamma drabbad av skjutningar, folkbildare mot våld
Fredrik Hollertz, präst, Råslätts kyrka, Svenska kyrkan Jönköping
Martin Marmgren, polis, riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson, Miljöpartiet
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga , Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

https://krf.se

https://www.bilda.nu

Lotta Sjöström Becker

generalsekreterare

Kristna Fredrörelsen

lotta.becker@krf.se

Magnus Sundell

programproducent

Studieförbundet Bilda

magnus.sundell@bilda.nu