Vad är en uthållig bebyggelse?

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi

Dag: 5/7 2022, 09:00–09:45

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Södertorg 12, innergården

Platsbeskrivning: Tält på gräsmattan

Det finns en beskrivning av planetära gränser som inte får överskridas, nationella miljökvalitetsmål, FN:s Agenda 30 och en mängd lokala miljömål. För byggandet finns standarder, nationella byggregler och miljöcertifieringsmetoder. Räcker dessa för att skapa en långsiktigt uthållig bebyggelse?
Medverkande: Mauritz Glaumann, Arkitekt, Prof.em.
Maria Block
Varis Bokalders
Robert af Wetterstedt
John Helmfridsson

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.byggekologi.com

Torkel Andersson

VVS-konsult

Stiftelsen Byggekologi

070-5248710

torkel.andersson@bydemand.se

Charlotta Berggren

VVS-konsult

Stiftelsen Byggekologi

070-8572505

charlotta.berggren@bydemand.se