Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön

Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Dag: 4/7 2022, 11:00–11:45

Typ: Debatt/panelsamtal

Ämnesområde: Klimat/miljö

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Korsgatan 4

Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård

Vi nyttjar havet för olika syften: rekreation, sjötransporter, energi, fiske med mera. Hur dessa intressen ska samsas planeras för i havsplaneringen, men hur gör vi för fisket?
Medverkande: Mats Svensson, Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
Henrik Svedäng, Marinbiolog/forskare, Havsmiljöinstitutet/GU
Anton Paulrud, VD, Branschorganisationen Swedish Pelagic Federation (SPF)
Markus Selin, Riksdagsledamot, (S) Miljö- och jordbruksutskottet
Elin Segerlind, Riksdagsledamot, (V) Miljö- och jordbruksutskottet

Grönt evenemang: Ja

Direktsänds på internet: https://almedalsveckanplay.info/64699

Förtäring: Ja

http://www.havochvatten.se

Pernilla Johansson

Kommunikatör

Havs- och vattenmyndigheten

0721413235

pernilla.johansson@havochvatten.se