Pär Pihlqvist

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet